top of page

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Per 1 januari 2022 wordt in Nederland in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Het ZPM bestaat uit “zorgprestaties” die herkenbaar zijn voor iedereen en die de daadwerkelijk geleverde zorg weergeven. De prijs wordt bepaald door verschillende factoren (zoals de duur van de afspraak en de setting waarin de zorg plaatsvindt). 

Tarieven 2024

De tarieven zijn afhankelijk van de duur van het consult in de vrijgevestigde GGZ. 

Deze tarieven zijn standaard en landelijk bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit:

  • Intake 60 minuten €183,44

  • Behandeling 45 minuten €135,89

  • Behandeling 60 minuten €161,46

  • Behandeling 75 minuten €198,72

  • Behandeling 90 minuten €242,76

Bij bovenstaande tarieven is de indirecte tijd (verslaglegging, communicatie met huisarts, etc.) inbegrepen. 

Facturen 

Welke zorgprestaties kunnen op de rekening te zien zijn?

  • Consult diagnostiek: intakegesprek

  • Consult behandeling: behandelgesprek

  • Intercollegiaal overleg: als de behandelaar het noodzakelijk vindt om met een externe collega te overleggen over de behandeling. Als dit van toepassing is, laat ik dat altijd vooraf aan je weten. 

  • Ongeplande zorg: mail, telefonisch contact.

Wanneer je in behandeling komt, ontvang je maandelijks achteraf een factuur met het overzicht van de geplande en ongeplande zorg. Deze facturen kun je meteen declareren bij je zorgverzekering, mits er een verwijzing van de huisarts is en een diagnose die door het Zorginstituut Nederland in het verzekerde pakket is opgenomen. Dit zullen we tijdens de intake bespreken.

Vergoedingen 

Eigen risico
Voordat de verzekeraar de behandeling gaat vergoeden, wordt eerst het eigen risico aangesproken. 

Als je een behandeltraject aangaat dat over de grens van een kalenderjaar heen gaat, wordt voor dezelfde behandeling twee keer je eigen risico aangesproken.

Zorgverzekering 

Om zo veel mogelijk kosten van je behandeling door een vrijgevestigde psycholoog vergoed te krijgen, is het verstandig om een vrije keuze restitutiepolis af te sluiten. 

Mijn advies is om bij je verzekeraar na te vragen wat de vergoeding is van je behandeling voorafgaand aan de intake (zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt bestaan wat betreft de kosten die je zelf moet gaan betalen). Je kan dan navragen welk percentage wordt vergoed bij een behandeling bij vrijgevestigde GZ-psycholoog die geen contracten met verzekeraars heeft. Als er gevraagd wordt naar de setting is dat: “ambulant, vrijgevestigd kwaliteitsstatuut sectie II”.

Toestemming

Bij sommige zorgverzekeraars dient een machtiging/toestemming te worden aangevraagd door de cliënt. Dit is een toestemming om zorg bij een contractvrije psycholoog, zoals ik, vergoed te krijgen. Mijn advies is om ook dit na te vragen bij je zorgverzekeraar voorafgaand aan de intake. Bij een verzoek om een machtiging hoef je geen informatie te geven over je klachten of je behandeling.

Onverzekerde Zorg

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) is het tarief in 2022 € 110,00 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig. Deze kosten kunnen dan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en komen voor eigen rekening.

Afspraak afzeggen

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd per mail of telefonisch. 

Voor afzeggingen die korter dan 24 uur voor de afspraken worden gedaan, ontvang je een rekening van 75 euro in verband met de gereserveerde tijd en praktijkruimte. Dit wordt helaas niet vergoed door de verzekering.
Bij niet verschijnen zonder bericht wordt het gehele tarief in rekening gebracht, namelijk 110 euro. Ook dit wordt helaas niet vergoed door de verzekering. 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Praktijk voor (aanstaande) moeders heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is in te zien in de praktijk.

Tarieven en vergoedingen: Over mij
bottom of page