top of page

PRIVACY & KLACHTENREGELING

Privacy

Tijdens de behandeling leg ik een digitaal dossier aan. Dit betekent dat ik vanaf het moment van uw aanmelding uw gegevens hierin noteer en gegevens die ik ontvang van andere hulpverleners (zoals de verwijzing van de huisarts) hierin noteer. Alle wettelijk verplichte maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Als cliënt heb je o.a. recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ben ik verplicht om een privacystatement beschikbaar te hebben in de praktijk. Deze kan je altijd inzien. Hier staat in beschreven op welke manier je gegevens worden verwerkt en beschermd. 

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim en mag ik uitsluitend met jouw (schriftelijke) toestemming informatie met andere zorgverleners delen. Dit wordt altijd besproken, tenzij er sprake is van acuut gevaar (en ook dan zijn er beroepscodes waaraan ik me moet houden).

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de behandeling, waardeer ik het enorm als je dat aan mij aangeeft. Hopelijk vinden we samen een oplossing en anders kan ik met je meedenken over een behandelaar elders. Als je toch niet tevreden blijft, kun je eventueel contact opnemen met de LVVP, de beroepsvereniging waar ik lid van ben. Zie hiervoor www.lvvp.info

De LVVP heeft een klachtenregeling waar cliënten terecht kunnen.

Privacy / klachten: Over mij
bottom of page